Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s dodávkami našich služeb, objednávání našich výrobků a jejich prodej a rozvoz provádíme zpracování vašich osobních údajů.

V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

V případě fyzických osob jde o osobní údaje fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění a distribuce objednávky a následnou fakturaci či případné řešení reklamací.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových bulletinů s informacemi o novinkách v dodávaném informačním systému.

Toto zasílání můžete odmítnout telefonicky na čísle 606 712 000

U zpracování osobních údajů máte právo na jejich výmaz, opravu, omezení zpracování a to na tel. čísle 606 711 999

Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků, nevyužíváme jiné zdroje údajů.

Vaše údaje nepředáváme žádným dalším příjemcům.